Firemní prostory
Montážní vozidla Mikrrypadlo ORTAS MRK-14. Průchodnost šířkou 80cm
Montážní plošina INREKA IPK 14-3/A, dosah 16,5m
Obytný automobil Adria 660SP, na podvozku Fiat Ducato
Zařízení na trasování podzemních metalických sítí a lokalizaci kabelových poruch RADIODETECTION RD 8000. Vyhledává plynárenské, vodárenské, energetické a telekomunikační sítě.